Kan ik premies krijgen voor een veranda?

Kan ik premies krijgen voor een veranda?

Indien u kiest voor hoogrendements-glas kan u uiteraard genieten van een forse belastingsvermindering voor energiebesparende maatregelen. U mag tot 40% van het factuurbedrag van uw veranda inbrengen met een maximum van € 2770 per jaar. Sinds dit jaar is er een uitbreiding op de bestaande regelgeving en kan u deze overschotten overdragen naar de 3 volgende belastbare tijdperken. Dit wil zeggen een maximale belastingsvermindering van € 11.080 bij een investering van € 27.700. Zeg nu zelf dat een veranda in 2009 installeren geen goede investering is!

http://www.energiesparen.be/node/1238

http://www.premiezoeker.be/