privacy policy

privacy policy

Miniflat NV weet dat u belang hecht aan uw privacy. Daarom doen we ons best om uw privacy in relatie tot het gebruik dat u maakt van deze website te respecteren.

Op deze website van Miniflat NV worden op verschillende plaatsen persoonsgegevens verzameld. Dit kan gebeuren via elektronische formulieren die u dient in te vullen wanneer u een product of dienst bestelt, wanneer u gebruik maakt van een dienst die via de website wordt aangeboden, wanneer u informatie vraagt of deelneemt aan een enquête of wedstrijd. 
De persoonsgegevens die u via deze kanalen verstrekt worden opgenomen in de bestanden van Miniflat NV. Deze gegevens worden gebruikt om u de gevraagde dienst of informatie te kunnen leveren, om de kwaliteit van de diensten te verbeteren en om u te informeren over producten, diensten en aanbiedingen. 

De verzamelde gegevens worden niet aan derden doorgegeven, tenzij uitdrukkelijk meegedeeld. 

Elke persoon die zijn/haar identiteit bewijst, heeft het recht op toegang tot zijn/haar persoonsgegevens en op verbetering ervan mits gedagtekend en ondertekend verzoek. 

Miniflat NV behoudt zich het recht voor om deze privacyregeling te allen tijde aan te passen en dit conform de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, gewijzigd bij de wet van 11 december 1998 tot omzetting van de richtlijn van 24 oktober 1995.

De website van Miniflat maakt gebruik van de remarketing functionaliteit van Google AdWords. Door middel van een cookie uit een eerder bezoek, kan u op een later moment bereikt worden via reclame op andere websites om u interessante aanbiedingen te doen. Indien u dat wenst, kan u zich afmelden voor deze cookies in de Instellingen voor advertenties van Google.

Om dit recht uit te oefenen gelieve u tot ons te wenden via mail op per post op volgend adres: Miniflat nv, Korspelsesteenweg 96, B-3581 Beverlo, België